Installation

För samtliga styrda maskiner är installationen inkluderad i maskinpriset.
Inför en installation skickar vi ett informationsbrev till köparen med allt man behöver veta och förbereda innan maskinen och våra tekniker är på plats.

Vi följer sedan en checklista för att genomföra installationen och i samband med överlämnandet av maskinen lämnar vi även över checklistan för godkännande.

Om inget annat har överenskommits så ansvarar kunden för avlyft och intagning samt att el och luft är framdraget till platsen där maskinen ska stå.
Om så önskas kan även vi ombesörja avlyft och intagning av maskinen.

För bandsågar och manuella maskiner ingår inte installation i maskinpriset.
Detta kan givetvis offereras på begäran.

FINANSIERING