Utbildning

Intensivutbildning i CNC-teknik

Affärsidén att “lyckas genom nöjda kunder som kommer tillbaka” har alltid varit vägledande för Maskin AB A Fransson. Som ett led i detta har vi satsat mycket hårt på att kunna erbjuda marknadens bästa utbildningar i CNC-teknik.

Hos oss finns alla förutsättningar för att Er investering skall få maximal utdelning.

Kompetent lärare

Thore Eklund arbetade som lärare i CNC-teknik på Scanias Industrigymnasium fram till år 1986 då han började på MAF som utbildningsansvarig.

Ändamålsenliga kurslokaler & nya maskiner

Teorilokalen är från början planerad som sådan. Ett par steg och man befinner sig i vår maskinhall där nya moderna maskiner väntar för praktiska övningar. Här varvas teori med praktik!

2-dagarskurser, intensivutbildning

Enligt vår erfarenhet är två dagar optimalt. Vid längre utbildningar blir det för mycket information att ta till sig vid ett och samma tillfälle. Ev kan en extra dag kompletteras vid ett senare tillfälle. Då kan man repetera och behandla frågor som kanske inte var självklara vid det första utbildningstillfället.