Historik

Artur Fransson

Artur Fransson lämnade Bohuslän 1936, 16 år ung, och med enkel biljett till Stockholm. Han arbetade med finmekanik hos AGA och LM Eriksson och utbildade sig till Ingenjör. Med 25 års verkstadspraktik började han sälja maskiner och startade “MAF” 1964. Den första agenturen var Harrison från England som var en ledande tillverkare av supportsvarvar. Efter hand utökades programmet till att även omfatta slipmaskiner och svarvar från dåvarande Jugoslavien, Östtyskland och Rumänien.Sonen Sven-Olof Fransson började i företaget i början av 1970-talet då han till en början kombinerade arbete med studier på Handelshögskolan.

Fram till slutet av 1970-talet sålde företaget bara manuella maskiner men det ändrades i början av 1980-talet då styrda maskiner från Japan och Taiwan började marknadsföras. Artur Fransson avled 1986 efter en längre tids sjukdom. Sven-Olof tog 1985 över som vd och under hans ledning fram till 2006 utvecklades företaget till vad det är idag.

Under 2000-talet började företaget även representera ledande maskintillverkare från Sydkorea. Hösten 2005 förvärvades SwedePower Machine Tools AB.

 

Sven-Olof Fransson

När Sven-Olof avled 2006 tog John Ericson över som vd. John anställdes 1996 som säljare och var bl.a. ansvarig för försäljning av formsprutmaskiner och prototypmaskiner.

Henrik Fransson (3:e generationen) är sedan 2006 försäljningschef, styrelseordförande och huvudägare. Henrik anställdes 2004 men har på olika sätt varit aktiv i företaget sedan barnsben.Affärsidén att “lyckas genom nöjda kunder som kommer tillbaka” har alltid varit vägledande.

En lång rad framgångsrika år har blivit resultatet. Genom att intjänade vinster har behållits i rörelsen har företaget utvecklats till branschens mest stabila företag. De 25 senaste åren har vi högsta möjliga kreditbetyg “AAA” från Bisnode (Soliditet / Dun & Bradstreet). Det innebär en stor trygghet för leverantörer, anställda och inte minst våra kunder.